PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

G7-maiden valtiovarainministerit sopuun kansainvälisen tuloverouudistuksen kynnyskysymyksistä

G7-maat tukevat OECD:n ajamaa ehdotusta digitalouden verotusta koskeviksi säännöksiksi ja kansainväliseksi minimiveroksi. Kirjoitimme hankkeesta aiemmin lokakuussa 2019 ja lokakuussa 2020.

OECD:n johtama uudistus koostuu kahdesta “pilarista”. Pilari 1:n tavoitteena on uudistaa kansainvälisen verotusoikeuden jakautumista koskevia säännöksiä. Pilari 2:n tavoitteena on hillitä kansainvälistä verokilpailua globaalin minimiveroasteen avulla.

Pilari 1

G7-maiden valtiovarainministerit ovat sopineet kesäkuun kokouksessa, että pilari 1 tulisi sovellettavaksi sellaisten suurten kansainvälisten yritysten kohdalla, joiden voittomarginaali ylittää 10 prosentin rajan. Rajan ylittävästä voitosta 20 prosenttia jaettaisiin verotettavaksi niissä maissa, joissa palveluiden tai tuotteiden todellinen tuottaminen tai kuluttaminen on tapahtunut. Käytännössä siis 10 prosentin rutiinivoittotason ylittävästä voitosta 20 prosenttia ohjattaisiin verotettavaksi valtioihin, joissa yritys tosiasiallisesti harjoittaa liiketoimintaansa ja joissa sen asiakaskunta sijaitsee.

Pilari 2

G7-maiden valtiovarainministerit ovat lisäksi päässeet sopuun niin sanotun globaalin minimiveroasteen tasosta. Maat ovat sopineet vähintään 15 prosentin minimiveroasteesta, jolla pyritään hillitsemään kansainvälistä verokilpailua ja torjumaan voitonsiirroilla toteutettua verovälttelyä.

Pilari 2 perustuu mekanismiin, jolla esimerkiksi konsernin emoyhtiön kotivaltio voisi verottaa ulkomaisen tytäryhtiön tuloa, mikäli sitä ei verotettaisi minimiveroasteella sen kotivaltiossa. Yksityiskohdat ovat kuitenkin vielä auki.

Keskustelut hankkeen sisällöstä ovat jatkuneet jo vuosia, mutta kuluvalla Ison-Britannian G7-presidenttikaudella kansainvälisen sopimuksen syntyminen on nimetty kauden keskeiseksi tavoitteeksi. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi G20-maiden valtiovarainministereiden ja keskuspankkien pääjohtajien kokouksessa heinäkuussa 2021.

Tilaa PwC:n uutiskirje