PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Lähipiirilainat ja -vakuudet osakeyhtiössä

Osakeyhtiö voi tietyin edellytyksin antaa lainaa lähipiiriinsä kuuluvalle taholle tai antaa vakuuden lähipiiriinsä kuuluvan tahon lainojen vakuudeksi. Lähipiirilainan tai -vakuuden (jäljempänä ”lähipiirilaina”) antamisen edellytyksistä ei nimenomaisesti säädetä osakeyhtiölaissa (jäljempänä OYL), toisin kuin edellisessä osakeyhtiölaissa (ks. VOYL 12:7 ja 12:8). Nimenomaisten säännösten puuttuminen ei tarkoita kuitenkaan sitä, että lähipiirilainojen antaminen olisi täysin yhtiön oman harkinnan varassa. Lähipiirilainaa annettaessa tulee ottaa huomioon osakeyhtiölain yleiset periaatteet, erityisesti annetun etuuden suhde voitontuottamistarkoitukseen (OYL 1:5) ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuteen (OYL 1:7).