PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
24.01.2023|

Litigaationurkka: Miltä näytti KHO:n verovuosi 2022? – PwC mukana lähes joka kolmannessa asiaratkaisussa

Noin vuoden takaisessa Litigaationurkka-kirjoituksessani kampasin Korkeimman hallinto-oikeuden toiminnastaan julkaisemia tilastoja ja pohdin, mitä niistä voisi päätellä. Pidemmästä ajanjaksosta mieleeni jäi erityisesti se, miten usein aiemmat päätökset päätyvät romukoppaan – ainakin silloin, kun valituslupa myönnetään. 

Litigaationurkka

Päivitän tässä kirjoituksessa aiempia arviointejani tuoreemmilla tilastoilla, minkä lisäksi valotan ensimmäistä kertaa myös PwC:n osuutta kuluneen vuoden jännitysnäytelmissä. Kukapa sen kissan hännän nostaisi, ellei kissa itse. Yhden tilaston nostin jo otsikkoon;  PwC todella oli mukana avustamassa verovelvollista lähes joka kolmannessa niistä tapauksista, joissa KHO antoi asiaratkaisun. Tämä on merkittävä markkinaosuus haastavimmissa verolitigaatioissa. 

Iso kuva

Alkuun on hyvä mainita, että vuoden 2021 ja sitä edeltävää aikaa koskevat tilastot tulevat KHO:n sivuilta. Vuotta 2022 koskevat luvut on itse kerätty loistavan tiedonhallintatiimimme avustuksella. 

Jos tarkastelemme asiaa pidemmällä aikavälillä, KHO:n vuosi 2022 näytti käsiteltyjen veroasioiden lukumäärien osalta poikkeukselliselta. Kun edeltävinä vuosina päätöksiä on tehty noin 400-500, vuonna 2022 niitä tehtiin vain noin 260 kappaletta, eli noin puolet julkisesti tilastoitujen vuosien huipusta. Mielenkiintoista nähdä, onko käsittelyaika pidentynyt vai onko asioita vain ollut vähemmän pöydällä. Erinäiset toimintaympäristön tapahtumat ovat saattaneet vaatia resurssien suuntaamista sinne, missä paine on suurin.

Jos tapauksista jätetään poisvielä ylimääräiset muutoksenhaut ja asiat, jotka jostain syystä jäivät tutkimatta, jää jäljelle noin 220 päätöstä. Asiaratkaisun KHO antoi 57 asiassa. Vain joka neljäs asia siis päätyi ns. oikeasti ratkaistavaksi. Suhdeluku vastaa jotakuinkin pitkän ajan trendiä. Tarkastelen näitä asiaratkaisuja hieman lähemmin alla.

Valituslupaa vaatineet asiat

Suurin osa asioista vaatii valitusluvan, eikä sitä suurimmalle osalle heru. Kun tapauksista siivotaan vielä keskusverolautakunnasta tulleet asiat, joilla on tuomioistuimeen oma vartioimaton sisäänkäynti, jää jäljelle noin 200 päätöstä. Valituslupa myönnettiin vain vajaassa viidenneksessä tapauksista. Näistä taas kaksi kolmesta päätyi ainakin osittain aiemman päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen. Valituslupia myönnettiin tasapuolisesti sekä verohallinnon ennakkoratkaisuja että muutosverotusta koskeville valituksille. Kaikki verolajit olivat jokseenkin järkevin painoin edustettuina. Nyanssina todettakoon, että valitusluvan hakeminen jäi vahvasti verovelvollisten harteille – vain suurin piirtein joka kuudes hakemus tuli oikeudenvalvontayksiköltä.

Luvut ovat tältäkin osin linjassa pidemmän ajan tilastojen kanssa. Jos niistä jotain haluaa isossa kuvassa muistaa, niin valituslupaa vaativissa asioissa verovelvollisen menestyksen todennäköisyys on tilastojen valossa karkeasti 10-15 prosentin luokkaa.

Keskusverolautakunnasta tulleet asiat

Keskusverolautakunnasta tulleita tapauksia ratkaistiin vuoden 2022 aikana 19 kappaletta, joista seitsemän päättyi aiemman päätöksen muuttamiseen tai kumoamiseen. Tämä on huomattava parannus edellisen vuoden luvuista (yli kaksi kolmasosaa  muuttui KHO:ssa) ja pitkän ajan trendistä, jossa liikutaan edelleen lähempänä kolikonheiton todennäköisyyksiä. Toivotaan, että kehitys jatkuu tähän suuntaan. KVL:n päätösten kun on tarkoitus toimia verotuskäytäntöä yhtenäistävinä ja ohjaavina, niin hyvä olisi saada asia mahdollisimman usein kerrasta ”oikein”. Osa päätöksistä osuu tietysti niinkin hyvin kohdilleen, ettei kummankaan osapuolen verenpaine nouse riittävästi valituksen rustaamiseen.

Kaksi kolmesta valituksesta (KVL:n päätöksistä) tuli verovelvollisen kynästä. Näistä vain noin kolmannes menestyi. Tilasto pysyy samankaltaisena, jos otetaan mukaan oikeudenvalvontayksikön valitukset noin 2/3 valituksista päättyi verovelvolliselle huonosti. 

Verovuosi 2022 PwC:n asiakkaiden näkökulmasta

Tiivistäisin asiakkaidemme vuoden muutamaan kohtalaisen perustellusti valikoituun suhdelukuun:

  • PwC:n asiakkaat saivat valitusluvan neljä kertaa keskimääräistä verovelvollista todennäköisemmin.
  • PwC:n asiakkaiden valitukset menestyivät (hylätyt valituslupahakemukset mukaan lukien) noin neljä ja puoli kertaa todennäköisemmin kuin keskimääräisen verovelvollisen valitus.
  • Jos tarkastellaan vain asiaratkaisuja, PwC:n asiakkaiden valitukset menestyivät edelleen neljänneksen useammin kuin keskimääräisten verovelvollisten. 

Todettakoon, että PwC:n asiakkaat menestyivät em. tilastoissa myös oikeudenvalvontayksikköä paremmin, joskin ero oli kapeampi.

Kuten edellä jo tuli todettua, PwC:n avustamien asiakkaiden otoksen koko ei ollut viime vuonna erityisen pieni. Jotain konkreettista lukujen takaa siis löytyy, vaikka kuinka skeptisesti tilastojen merkitsevyyteen suhtautuisinkin.  Tästä työstä voi vain yksinkertaisesti olla erittäin ylpeä suurkiitokset siis sekä asiakkaille että kollegoille!

Viime vuoden lopun menestystarinoihin voi tutustua lähemmin täällä