PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinto julkaisi päivitetyn ohjeen siirtohinnoittelun dokumentoinnista

Verohallinto julkaisi 28.4.2022 päivitetyn ohjeen siirtohinnoittelun dokumentointia koskevista vaatimuksista (ohjenumero VH/44/00.01.00/2022). Ohjeella päivitetään vuonna 2018 julkaistua dokumentointiohjetta vastaamaan lakimuutosta, jolla uudistettiin ja ennen kaikkea laajennettiin verotusmenettelylain 31 §:n siirtohinnoitteluoikaisua koskevaa säännöstä.

Lakimuutos merkitsee huomattavaa laajennusta Verohallinnon mahdollisuuksiin puuttua verovelvollisten etuyhteystoimiin. Merkittävin muutos aiempaan koskee etuyhteysliiketoimen määrittämistä tosiasiallisen sisällön mukaisesti sekä mahdollisuutta verovelvollisen etuyhteysliiketoimen sivuuttamiseen ja tarvittaessa korvaamiseen toisella.

Ennakoinnilla turvaa uudessa oikeustilassa

Kun lakimuutos ei sinällään koske dokumentointivaatimuksia, Verohallinnon päivitetty dokumentointiohje ei juurikaan ota kantaa, saati tarjoa apua uuden siirtohinnoittelusäännön tulkintaan. 

Dokumentointiohjeeseen on kuitenkin lisätty kokonaan uusi luku 2, jossa käsitellään siirtohinnoitteludokumentointia edeltäviä vaiheita. Uusi luku kiinnittää aiheellisesti huomion siihen, että dokumentoinnin perimmäisenä tarkoituksena on itseasiassa vain etuyhteysliiketoimien hinnoittelun markkinaehtoisuuden todentaminen. 

Keskeiset siirtohinnoitteluun liittyvät asiat tulisi sen sijaan miettiä jo hyvissä ajoin ennen etuyhteysliiketoimien toteuttamista. Markkinaehtoisuuden todentaminen voi käydä haasteelliseksi tai mahdottomaksi, jos markkinaehtoisuuden arviointi tulee ylipäätään ajatuksiin vasta siinä vaiheessa, kun asiantilasta tulisi laatia todentava dokumentaatio.

Uuden lainsäädännön Verohallinnolle suomat aiempaa laajemmat valtuudet puuttua verovelvollisten etuyhteysliiketoimiin korostavat entisestään huolellisen suunnittelun ja etukäteisen arvioinnin tärkeyttä. Käypä keino hallita riskiä siirtohinnoitteluoikaisusäännön soveltamisesta on tarkastella etuyhteysliiketoimien markkinaehtoisuutta huolellisesti hyvissä ajoin ja laatia lopullinen dokumentaatio tältä pohjalta.

Seuraamme oikeustilan kehitystä tiiviisti, ja kerromme asiasta lisää, kun uusi sääntely saa konkretiaa ratkaisukäytännössä.

Lue aiheesta lisää: Uusi siirtohinnoittelusäännös – veteen piirrettyjä viivoja (21.9.2021) ja Muutokset siirtohinnoitteluoikaisua koskevaan säännökseen tulevat voimaan vuoden alusta (17.12.2021)

Linda Sydänmaanlakka