PWC Uutishuone

Menestyvät organisaatiot hyödyntävät työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta monimutkaistuvassa maailmassa

Kansainvälistä liikkuvuutta tarkastelevan Finnish mobility surveymme mukaan Global Mobility -toiminnon rooli suomalaisissa organisaatioissa on muuttunut strategisempaan suuntaan. Perinteisesti Global Mobility on huolehtinut ulkomaankomennusten päivittäisestä hoitamisesta, kuten sosiaaliturvahakemusten ja laskelmien laatimisesta, työntekijän tukemisesta sekä riskien ja lainmukaisuusvaatimusten hallinnoinnista.

Tänä päivänä Global Mobilityn rooli yrityksen strategian toteuttamisessa on kuitenkin entistä tärkeämpi. Nopeasti muuttuvassa maailmassa Global Mobilityn osaamista työntekijöiden kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä tarvitaan mm. silloin, kun suunnitellaan tulevia projekteja, mietitään tulevaisuuden osaamistarpeita ja mietitään kykyjen johtamista (Talent Management).

Riskiarvioiden tekeminen on tärkeää

Riskiarviointien tekeminen on lisääntynyt etenkin työlupiin ja yritysverotukseen liittyvissä asioissa. Samaan aikaan sääntely näillä osa-alueilla on lisääntynyt ja kiristynyt. Esimerkiksi USA:ssa on nykyään enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että USA:n maahanmuuttoviranomainen pyytää mittavia lisäselvityksiä työviisumihakemuksen jättämisen jälkeen. Lisäksi riski USA:n työviisumihakemuksen hylkäämiseen on noussut.

Toisaalta paikalliseen työlainsäädäntöön liittyviä selvityksiä tehdään vähän, vaikka näistä saattaa aiheutua työnantajalle merkittäviä velvollisuuksia. Esimerkiksi syyskuun 1. päivästä 2017 alkaen ulkomaisille työnantajille tuli uusi velvollisuus antaa aluehallintovirastoon ennakkoilmoitus sen Suomeen tilapäisesti työskentelemään tulevien työntekijöidensä lähettämisestä.

Ulkomaankomennuksiin liittyvät prosessit ja riskiarviot ovat monelle organisaatioille arkipäivää. Samaan aikaan työmatkojen seuranta ja niihin liittyvien riskien hallinta jäävät monessa organisaatiossa mutu-tuntuman tasolle, vaikka työmatkoihin liittyvät vero- ja työlupariskit kyllä tunnistetaan. Seuranta on ollut vaikeata, sillä tähän tarkoitukseen sopivia työkaluja on ollut markkinoilla vähän, eivätkä ne ole sopineet Suomen mittakaavaan kovin hyvin. Nykyään data-analyysin avulla voidaan kuitenkin saada tarkka kuva työntekijöiden matkoista. Tämä mahdollistaa työmatkoista aiheutuvien riskien kartoittamisen, jonka jälkeen riskienhallintatoimenpiteet on mahdollista kohdistaa oikein. PwC:llä on käytössä työkaluja myös työmatkojen seurantaan ja analysointiin.

Tarve uudentyyppisille politiikoille

Kansainvälinen työskentely saa jatkuvasti uusia muotoja sekä meillä että maailmalla. Lyhytaikainen työskentely ulkomailla, etätyöskentely, liikematkustus ja pendelöinti maiden välillä yleistyvät. Tämä näkyy haasteena siinä, että perinteiset ulkomaankomennuspolitiikat eivät enää riitä, vaan tarvitaan uudentyyppisiä toimintamalleja mm. lainmukaisuusvaatimuksista huolehtimiseen.

Kustannuksia ei seurata

Komennuksen kustannus on organisaatioille tärkeä tieto kun päätetään komennuksen aloittamisesta. Suurin osa tutkimukseemme vastanneista organisaatioista laatii kustannuslaskelmia komennuksen suunnitteluvaiheessa. Toisaalta toteutuneita kustannuksia ei useinkaan seurata. Todellisten kustannusten seuranta ja vertailu komennuksista saatuihin hyötyihin olisivat kuitenkin arvokasta tietoa tulevaisuuden komennuksista päätettäessä.

Ennennäkemätön toimintaympäristön ja työelämän muutos haastaa organisaatioita miettimään uusia toimintatapoja. Suomalaisissa organisaatioissa on valtava määrä osaamista ja ymmärrystä kansainväliseen työskentelyyn liittyvistä riskeistä ja parhaista käytännöistä. Mikäli osaaminen ja resurssit eivät riitä, kannattaa apua hakea rohkeasti alan asiantuntijoilta. Tulevaisuuden menestyvät organisaatiot osaavat hyödyntää tämän osaamisen osana toimintojen kehittämistä ja suunnittelua.

 

Selvitimme kansainvälisen liikkuvuuden käytäntöjä ja trendejä suomalaisissa organisaatioissa. Lataa maksuton Finnish mobility survey 2017