PWC Uutishuone

Työlupien ihmeellinen maailma

Yritysten kiinnostus kehittyviä markkinoita kohtaan on kasvanut. Käytännössä tämä näkyy myös työntekijöiden lisääntyneenä liikkuvuutena esimerkiksi Afrikan maihin.

Työlupaprosessien haasteita kehittyvissä maissa lisäävät etenkin korruptio ja maahanmuuttoasioiden poliittisuus. Säännökset ja käytännöt saattavat muuttua hyvin nopeasti ja ennakoimatta. Tämän vuoksi voi olla vaikeaa ennustaa työlupien käsittelyaikoja ja saada työntekijä aloittamaan työ uudessa maassa ajoissa ja kyseisen maan maahanmuuttolakeja noudattaen.

Mikäli työskentely kehittyvillä markkinoilla on yrityksessänne ajankohtainen aihe, kannattaa lukaista alla olevat vinkit työlupaprosessin helpottamiseksi.

1. Tunnista riskit ja ongelmat etukäteen

Joissakin maissa esimerkiksi mukana muuttava avopuoliso tai samaa sukupuolta oleva puoliso ei voi saada oleskelulupaa.

Mikäli perhe ei pääse mukaan, työntekijä ei ehkä haluakaan lähteä töihin ulkomaille. Tämä saattaa aiheuttaa haasteita myös sopimusoikeudellisesti, mikäli työntekijän kanssa on jo ehditty allekirjoittaa sopimus ulkomaantyöskentelystä, ennen kuin perheenjäsenten mahdollisuus päästä mukaan on selvitetty.

Myös työskentely useassa maassa samanaikaisesti yleistyy nopeasti. Lupavaatimukset tulee kuitenkin tarkistaa erikseen jokaisen maan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että lyhytkestoiseenkin työskentelyyn saatetaan tarvita työlupa.

2. Selvitä oikea työlupaprosessi hyvissä ajoin

Selvitä oikea työlupakategoria ja sen asettamat vaatimukset jo ulkomaantyöskentelyn suunnitteluvaiheessa. Tämä ohje pätee kaikkien maiden, mukaan lukien Suomen, työ- ja oleskelulupa-asioissa ja se helpottaa työlupaprosessin läpivientiä myöhemmin.

3. Valmistaudu yllätyksiin

Maahanmuuttolait ja viranomaiskäytännöt saattavat muuttua nopeasti, jopa yhdessä yössä. Työlupahakemuksen liitteeksi saatetaan vaatia yllättäen ja kesken lupaprosessin uusia asiakirjoja, joista ei ollut aiemmin tietoa. Tästä aiheutuu ylimääräistä työtä ja pahimmassa tapauksessa työskentelyn aloituspäivä saattaa siirtyä viivästysten vuoksi.

4. Varmista, että yrityksellänne on käytettävissä oikeat tiedot ja resurssit

Etenkin maissa, joissa maahanmuuttolainsäädäntö ja -käytännöt ovat vielä kehittymättömät tai poliittinen tilanne on epävarma, on tärkeää, että työlupa-asioita hoitava taho on selvillä paikallisista viranomaiskäytännöistä ja hyvistä toimintatavoista.

Mikäli omasta yrityksestä ei löydy tämän kaltaista osaamista, kannattaa apua hakea rohkeasti ulkopuolelta. Oikea kumppani kykenee antamaan realistisen kuvan työlupaprosessin vaatimuksista ja mahdollisista riskeistä ja täten auttamaan liiketoiminnan tarpeiden ja maahanmuuttolakien vaatimusten yhteensovittamisessa käytännössä.